Roken en astrologie

Advertenties

AUDREY HEPBURN, BARACK OBAMA EN ROOKVERSLAVING

Een zeldzame postzegel met de beeltenis van Audrey Hepburn die een sigaret rookt is vandaag de dag vele duizenden euro’s waard. Dat komt omdat de familie van Audrey afbeeldinen van een rokende Audrey tegenhouden, sinds ze is overleden aan de gevolgen van darmkanker.

Audrey’s rookgedrag is te verklaren aan de hand van haar horoscoop en wordt ‘bewezen’ door een site die alle interviews waarbij van een sigaret sprake was te vermelden. Ze was een kettingrookster, zo blijkt op Smokingides.com. Een andere beroemde roker is President Barack Obama. Zijn horoscoop en een uitgebreid verhaal over het roken vind je tussen die van de andere rokers op (see Astropost…). Wat Audrey en Barack gemeen hebben is een horoscoop met een prominent geplaatste Neptunus en Maan plus een Mars-Neptunus verband. Die drie factoren spiegelen dat je geneigd bent tot verslaving. Waarom?

1. Neptunus
Neptunus is het astrologisch symbool van het visioen, de droom, de fantasie, en alles wat ongrijpbaar is, net als rook. Neptunus is ook het symbool van medicatie, drugs en alcohol. Als Neptunus een belangrijke factor is in je horoscoop, dan is het risico van verslaving dat ook.

Neptunus staat op een hoek (de Descendant) in de horoscoop van Audrey Hepburn. Bovendien maakt Neptunus geen enkel majeur aspect (zoals een driehoek, vierkant of oppositie). Dat wijst erop dat Neptunus fungeert als een soort ongeleid projectiel en zich op elk mogelijk niveau (van hoog tot laag) kan manifesteren. Zo wordt Neptunus tegelijk de factor die haar een filmster maakt en de indicatie van vlucht-of verslavingsgedrag. Met Neptunus ‘roepend’ wordt je grip op de wereld van de materie zwakker en kun je in bepaalde omstandigheden vluchtgedrag vertonen.

2. De Maan
Haar Maan staat in Vissen. De Maan in Vissen symboliseert de behoefte aan romantiek en het weglopen voor de werkelijkheid (naar de wereld van de kunst, dromen en fantasie). Omdat de Maan van Audrey Hepburn geen majeure aspecten maakt is de Maan – net als Neptunus – prominent. Dat maakt de behoeften in het algemeen belangrijker dan bij een ander die geen belangrijke Maan heeft. Deze positie is goed voor het geheugen, en helpt haar bij haar werk.

3. Haar Zon staat vierkant het midpunt Mars/Neptunus en Neptunus semi halfvierkant Zon/Mars. Het gebruik van drugs, medicatie, alcohol of nicotine KAN door deze aspect combinaties worden aangegeven.

4. Ceres
Ceres rijst voor de Zon van Audrey Hepburn uit. Ceres wijst op het belang van voeding en consumptie.

Dezelfde karaktereigenschappen (Maan in Vissen, belangrijke Neptunus) die haar het talent gaven voor het acteren bij de film droegen bij aan haar verslaving.

Nu kun je ook roken zonder er vervroegd aan dood te gaan, maar alleen als je bij de sterken hoort, zoals de zeer oud geworden Jeanne Calment (zie het artikel over oud worden). Zij had geen enkel inconjunct in haar horoscoop. Audrey Hepburn had dat wel. Inconjuncten brengen uit balans en geven soms aangeboren zwakke punten aan.

Ook Obama heeft zwakke punten. Barack Obama heeft zelfs twee inconjuncten (Venus-Jupiter en Saturnus-Uranus) en zou dus extra moeten oppassen. Er zijn meer redenen voor zorg.

1. Bij hem staat Neptunus bovenaan in de horoscoop. Idealen, ideologie maar ook illusies komen dan bovenaan in het lijstje.

2. Zijn Maan (gewoonten, gedrag) staat oppositie MC, op een belangrijke plaats en dat wijst op het cruciaal belang van gewoonten. Die Maan staat in het teken van de longen (Tweelingen).

3. Mars halfvierkant Neptunus illustreert een neiging om te ver te gaan (zoals het geval is bij een verslaving).

4. Ceres – belang van voeding – staat cruciaal vierkant zijn Ascendant.

Nu zie je dezelfde vier factoren als bij Audrey Hepburn. Als je ook deze factoren hebt, begin dan niet aan roken of aan andere verslavende middelen. En als je ze niet hebt, ook maar niet;).

Voor meer informatie over Ceres, klik op de link. Op Astromarkt staat ook de horoscoop van Johan Cruijff (met Mars-Neptunus affectie)

Reacties gesloten