Saturnus-Neptunus

Advertenties

Het aspect van het lijden, de ziekten en de kwalen

Saturnus-Neptunus (het aspect) en het midpunt Saturnus/Neptunus spiegelen volgens Noel Tyl (een optimist bij uitstek): als martelaar lijden voor de zaak, richting verliezen, op willen geven door stress, ontkenning, depressie en het gevoel tekort te worden gedaan. Reinhold Ebertin is er nog negatiever over, maar Saturnus-Neptunus staat bij hem ook symbool voor de asceet. Saturnus-Neptunus leidt vaak tot afzondering of afscheiding. Wie veel te maken heeft met ziekenhuizen, inrichtingen, kloosters, afgelegen gebieden of mensen met beperkende zwakheden ziet dat terug in Saturnus-Neptunus. Soms is de angst (Saturnus) erger dan de kwaal (Neptunus). Zo dachten velen die zich in astrologie verdiepen dat er wel een wereldepidemie MOEST komen ten tijde van Saturnus oppositie Neptunus. Ik nam toen een kijkje in de geschiedenis…

SATURNUS-NEPTUNUS EN PLAGEN

In ‘Saturn-Neptune and plagues’  kom ik na een studie tot de conclusie dat ALS er ooit een wereldwijde epidemie als de vogelgriep zou komen, je daar in ieder geval niet bij moet zoeken naar een Saturnus-Neptunus oppositie. Er was juist nooit zo’n epidemie tijden Saturnus oppositie Neptunus. Ook was er maar in 2 van de vijf bestudeerde periodes van Saturnus conjunct Neptunus een wereldwijde griepepidemie. Bovendien gebeurde dat toen er toevallig geen hard aspect met Jupiter was voor ‘hulp’. Saturnus-Neptunus lijkt daarentegen wel te wijzen op periodes met angst voor besmetting en griep. Ook van zelf ziek worden kun je bang worden. Je ziet hieronder een persoonlijk voorbeeld.

Een tijdje (Saturnus) eruit (Neptunus)

Op 6 oktober 2011 werd ik overvallen door neuritis vestabularis (acute heftige draaiduizeligheid) met transit Saturnus conjunct Neptunus beide oppositie progressief Ascendant/MC midpunt. Ik schreef daarover een maand later (toen het weer even kon:) het volgende.

Het is al weer vier weken geleden dat ik op deze plek schreef. Daarna was ik ‘even weg’…Er gebeurde iets vervelends. Wie gevorderd is in astrologie heeft misschien voldoende aan de volgende verklaring. ‘Het’ gebeurde binnen een paar uur na het volgende exacte aspect:

Transit Saturnus conjunct Neptunus in Weegschaal en oppositie het progressieve midpunt Ascendant/MC

Saturnus-Neptunus is op zichzelf al een combinatie die samen kan gaan met ziek zijn. Misschien mag ik Robert Hand (Planeten in transit) een beetje citeren:

“Houd uw gezondheid goed in de gaten…waarom zou u risico’s nemen?…U voelt zich niet prettig….De wijze waarop u de werkelijkheid ervaart is volkomen anders dan normaal.”

Het midpunt Ascendant/MC is het meest individuele punt van de horoscoop dat aanwijzingen geeft voor je conditie en positie. Uit mijn eigen uitgave Astro Trio:

“…angst voor besmetting”

” Ziekte bepaalt je positie”

Weegschaal is het teken van het evenwicht en de balans. Die was volkomen zoek toen ik van het ene moment op het andere midden in een draaitol leek te zitten.

Zoals altijd waren er meer aanwijzingen in mijn horoscoop. Zo was er al een moeilijke transit aan vooraf gegaan, nl. Transit Saturnus inconjunct Progressieve Mars. Het inconjunct wijst op verlies van balans of uit het evenwicht raken. Het aspect zie je vaak bij … ziek zijn. Mars-Saturnus-aspecten zijn erg vervelend en menig astrologieboek adviseert dan ook een goed onderzoek als er klachten zijn over de gezondheid, bij zo’n aspect. Je kunt alles over Mars-Saturnus en het inconjunct lezen door een klik op de link. Ik houd het noodgedwongen kort.

  (…) PS Een mooie vertaling van Saturnus-Neptunus van de hand van Robert Hand is ‘involuntary detachment’.

ONVRIJWILLIGE ONTHECHTING

Wanneer ‘onthecht’ je onvrijwillig? Bijvoorbeeld als je ziek bent. Of als je iets mankeert dat je afhoudt van wat je werkelijk zou willen. Of als je door omstandigheden gedwongen je terug moet trekken. Deze weinig opwekkende uitleg van Saturnus-Neptunus doet geen recht aan de mogelijkheden die deze aspectcombinatie ook biedt, naast ‘lijden’: asceet worden of stoicijn (a la Socrates). Ik moet dan een beetje denken aan El Desierto van Borges. Daarin staat de zin: als de dorst mij dan moet verzengen, dat hij mij nu al verzengen zal… Je kunt je bijvoorbeeld vrijwillig opofferen omwille van een plicht of verantwoordelijkheid.

Mensen die werken met zieken of ziekten hebben vaak een opvallende combinatie met Saturnus en Neptunus in de horoscoop. Wie niet van ziekenhuizen, zorg en inrichtingen houdt, kan begrijpen hoe het verband met Saturnus (plicht, beroep, status) en Neptunus (afzondering, isolement) ligt. ‘In een van de gezonden afgesloten wereld zijn’ had in vroeger eeuwen met ziekenkolonies, lepra-eilanden en kloosterhospitalen een iets duidelijker begrenzing dan nu.

SATURNUS-NEPTUNUS COMBINATIES

In verband met de zon KAN Saturnus-Neptunus op kwalen wijzen, maar alleen als er meer dan 2 andere aanwijzingen in die richting zijn. Dat geldt ook voor de aandoeningen die emotioneel (met de Maan), mentaal (Mercurius), sexueel (Venus/Mars), aan huid, bloedvatstelsel of de nieren (Venus), in verand met de spieren/energievoorziening (Mars), lever, gal of overgewicht (Jupiter) staan. Bij alle aandoeningen geldt dat je liever de dokter dan je horoscoop kunt consulteren, alleen al omdat geen horoscoop is los te zien van de genen, je verleden, je leeftijd en je leefomgeving. In AstroTrio schreef ik het volgende over Saturnus-Neptunus combinaties:

Zon met Saturnus en Neptunus: verborgen of moeilijk te diagnosticeren kwalen. Overgevoelig, zwak, de nadelen van de media en ideologie ondervinden

Maan met Saturnus en Neptunus: als kind veel ziek, minderwaardigheidsgevoel of depressie, de nadelen van de romantiek en media hebben ervaren

Mercurius met Saturnus en Neptunus: nare fantasie over scheiden, emigreren of afscheid nemen met heimwee in vreemd land. Ziekte die de communicatie of zenuwen doen lijden. Fouten door miscommunicatie.

Venus met Saturnus en Neptunus: chronische hormonale of nieraandoening, miskraam, liefdesverdriet, de nadelen van de liefde.

Mars met Saturnus en Neptunus: aantasting van de energie door allergie, ziekte of gif. Werken met zieken.

Jupiter met Saturnus en Neptunus: long- of leveraandoening. Opletten met gewichtsveranderingen.

Saturnus met Neptunus en Pluto: politiek wantrouwen (invloed van ziekten en nadelen van spiritualiteit)

Saturnus met Neptunus en Node: verbonden zijn met zieken, gemeenschappelijk wantrouwen

Saturnus met Neptunus en Ascendant: terneerdrukkende omgeving, angst voor besmetting

Saturnus met Neptunus en MC: ziekte (of zieken) of wantrouwen bepalen je positie in de maatschappij

DISCLAIMER

Zoals altijd geldt, dat er meerdere aanwijzingen in een bepaalde richting moeten zijn en dat de sociale omgeving, genen en leeftijd net als cultuur en geslacht moeten worden meegewogen als je horoscopen duidt!

PS

De horoscoop van de val van de Berlijnse Muur heeft Saturnus conjunct Neptunus en dateert uit een tijd waarin vaste structuren uiteenvielen (onthechting op politiek niveau).

PLAGEN EN SATURNUS-NEPTUNUS

  • Saturnus stond samen met Neptunus in:

– 1918: Spaanse griep (nb er was geen ‘hulp-aspect’ van Jupiter)
– 1846: Ontdekking van Neptunus t.t.v. een conjunctie met Saturnus, toen duizenden stierven in Ierland na een slecht aardappeljaar. Echter geen wereldwijde ziekte.
– 1683: Er gebeurde niets w.b. ziekte

  • In 2006 was Saturnus in Leeuw oppositie Neptunus in Waterman. Er was geen wereldwijde griep o.i.d.
  • In december 2003 stierven tientallen mensen en millioenen vogels aan H5N met Saturnus inconjunct Neptunus, maar er deed zich voor zover ik weet niets bijzonders voor bij het tweede inconjunct tussen december 2008 en september 2009.
  • Saturnus stond oppositie Neptunus in 2006 en in 2009 was er een inconjunct met de Mexicaanse griep.

Een opsomming:

– 1936: Spaanse burgeroorlog, Olympische Spelen in Nazi-Berlijn,
– 1863: Afschaffing slavernij in Nederland en USA; cAbolition of slavery in Holland and the USA (Emancipation Proclamation) maar geen ziekten.

– 1795: Franse revolutie (geen ziekten).

– 1719: Robinson Crusoe werd geschreven ,dat is alles:)
– 1577: Niets bijzonders
– 1470: Niets bijzonders

DE PEST

Op 10 oktober 1347 werd de vreselijke ziekte pest naar Europa verscheept via Italië. De ziekte kwam misschien oorspronkelijk uit Afrika of Azië, waar het ergen in 1344 was begonnen met Saturnus conjunct Neptunus. Toen de meeste doden in Europa vielen (1346-1351) stond Saturnus in Vissen en Ram met Neptunus in Waterman (een half sextiel).

CONCLUSIE

Als er een wereldwijde griep of vogelgriep heerst is dat zelden tijdens een oppositie van Saturnus en Neptunus. Slechts 2 van de 5 keer dat er zo’n epidemie plaatsvond stond Saturnus conjunct Neptunus (en dan was het op een moment zonder behulpzame aspect van Jupiter). Saturnus heeft een ca. 29 jarige cycles. Grootschalige ziekten zijn minder frequent. De Saturnus-Neptunus verbinding zal ons niet helpen een epidemie te ‘voorzien’. Wel kan de angst voor ziekte in tijden van Saturnus-Neptunus toeslaan…

Reacties gesloten