Zon-Neptunus

Advertenties

ZON IN ASPECT MET NEPTUNUS

Welkom bij Astromarkt. Hier vind je meer over de duiding van het aspect tussen Zon en Neptunus in de geboorte-en in de progressieve horoscoop en als aspect tussen twee horoscopen (synastrie).

Tussen april 2011 en maart 2025 beweegt Neptunus in het astrologisch teken Vissen en maakt van daaruit aspecten met de Zon, van conjuncties met Vissen tot opposities met Maagden en van vierkant met Boogschutter en Tweelingen tot driehoeken met Kreeften en Schorpioenen, te beginnen met de mensen die geboren zijn vanaf de 21ste van de maand die bij de genoemde tekens horen. Voor hen is het onderstaande van belang, maar misschien is het ook leuk om te weten wat Neptunus in Vissen in de historie heeft gespiegeld. Een mooi recent voorbeeld van Zon-Neptunus  is Edward Snowden, de klokkenluider over Big Brother. In zijn geboortehoroscoop staat de Zon oppositie Neptunus. In 2013 staat de progressieve Zon inconjunct Neptunus. Het thema Zon-Neptunus (idealisme, het idool en het dubbelleven) komt bij hem overduidelijk aan bod.

ZON-NEPTUNUS IN DE GEBOORTEHOROSCOOP

Met een Zon-Neptunus aspect in je horoscoop is het gemakkelijk om iets te (doen) geloven). Je kunt zelf goedgelovig zijn maar ook de boel bedotten!.Je manier van leven heeft op de een of andere manier iets ‘dubbels’, vooral bij moeilijke aspecten. Ik hoef alleen maar te wijzen op Josef Fritzl die Zon quintiel Neptunus heeft en er een waar dubbelleven op nahield. Ook filmsterren en idolen in het algemeen zie je met dit aspect. Zij zijn niet de persoon die ze lijken op het witte doek of op het podium en in die zin ‘ bedrog’. Met Zon-Neptunus kun je je gemakkelijk identificeren met de rol die je moet spelen. Anderen met die aspect hebben een levendige fantasie die hen in staat stelt om te ontsnappen aan de werkelijkheid. Vooral met de harmonische aspecten (driehoek, quintiel, biquintiel en sextiel) is dat soms een gemakkelijke uitweg. Zon-Neptunus driehoeken en sextielen verbeelden vaak de gemakkelijke omgang met dieren en het ‘aanvoelen’  van stemmingen.

Er is een nadelige kant aan dit aspect. Mensen vinden het gemakkelijk leugens over je te geloven en je hebt al snel een negatieve pers. Daarom is het met zo’n aspect zaak om zo duidelijk en positief mogelijk te zijn en je niet in te laten met verborgen zaken. Tenslotte kan een moeilijke en sterk geplaatste Zon-Neptunus wijzen op een dubbele persoonlijkheid hebben of op een fraudeur die zijn eigen leugens gelooft.

IDENTITEITSKWESTIE

Een van de effecten van een Zon-Neptunus aspect is ‘ de hemel in geprezen’ te worden dan wel verdacht te worden van alles en nog wat. Er is nogal eens een groot verschil tussen wie je echt bent (Zon) en wat mensen denken dat je bent (Neptunus). Ik ken iemand met een voor de zon uit rijzende Neptunus conjunct Zon, die altijd zei:” Ben ik wie ik ben of ben ik wie ze zeggen dat ik ben?” Soms ben je met dit aspect het object van andermans levendige fantasie, vooral als het aspect is verbonden met de midhemel of de Ascendant.

 VERSLAVING

Zon-Neptunus kan onder bepaalde omstandigheden wijzen op een zwakke gezondheid of verslavingsziekten. Dezelfde openheid die er bestaat tot anderen (waardoor je anderen kunt ‘ aanvoelen’ ) stelt het systeem open voor virussen en de slechte effecten van alcohol, tabak, drugs en medicijnen. Iedere keer dat er een Saturnus transit is met Zon en Neptunus, speciaal als de Ascendant erbij is betrokken, bestaat het risico van ziekte. Denk aan Elvis Presley, de great pretender, met Zon in Steenbok driehoek een hooggeplaatste Neptunus en met Saturnus quintiel de Ascendant. Toen hij stierf was het kort nadat de progressieve Zon van teken was veranderd naar Vissen (teken van Neptunus) en bijna conjunct Saturnus. Of denk aan Lisa Minelli, die recent het drinken heeft opgegeven. Ze heeft Zon quindecile Neptunus. Barack Obama rookt en zou dat beter kunnen laten gezien Zon vierkant Neptunus.

PRETENTIES

Soms dromen mensen met Zon-Neptunus ervan iemand anders te zijn of elders te leven. Ze speculeren over het winnen van de hoofdprijs en wat ze ermee zouden doen, terwijl ze al rokend en drinkend vergeten te eten. Het wordt ernstiger als ze gaan geloven dat ze echt een wereldleider zouden kunnen zijn. Of wanneer ze leugen en realiteit beginnen te verwarren. Uiteraard doet dit zich alleen voor bij ernstige geestesziekten.

 SPIRITUEEL LEIDERSCHAP

En soms zijn Zon-Neptunus-mensen werkelijk spiritueel leiders, zoals de Daila Lama of de Paus. Het aspect helpt dan om t eleven in de wereld van het immateriele, de geestelijke wereld.

L. Ron Hubbard (oprichter van Scientology) had Zon in Vissen driehoek Neptunus en Neptunus vierkant Venus en MC. Hij schreeft science fiction en gedichten.  In de horoscoop van de Dalai Lam is Neptunus het hoogst geplaatst, vierkant de Zon en vierkant de Ascendant. De huidige Paus Benendictus 16de heeft Zon en MC driehoek Neptunus.  Billy Graham heeft Ascendant vierkant Jupiter/Neptunus en Neptuns vierkant Zon. Thick Nhat Hanh heeft Zon septiel de voor de zon uit rijzende Neptunus.

 PROGRESSIEVE ZON-NEPTUNUS

Je illusies staan in het spotlicht, net als je geheimen, wanneer je een progressieve Zon in hard aspect met Neptunus hebt. Ook loop je het risico in een negatief licht te worden gezien, in een isolement te geraken of te ‘verdwijnen’  (uit het oog,uit het hart of van het toneel). Roddels kunnen daarbij een grote rol spleen, net als verdachtmakingen.

De zachtere aspecten maken het je gemakkelijk om de gemakkelijke uitweg te kiezen en weg te dromen of weg te vluchten. Je kunt met zo’n aspect ook met gemak je eigen identiteit kwijtraken en ‘ een van de jongens’  worden in de gevangenis, iemand met een nummer, een patient of een werkeloze. Een andere manier om in een fantasiewereld of ‘buiten de realiteit’  te geraken is door verliefd te woren op de verkeerde. Schrijvers kunnen zich met dit aspect gemakkelijk inleven in hun karakters en auteurs spelen wellicht de mooiste rol van hun leven tijdens deze progressie. Ach, en soms, als andere factoren meehelpen, realiseer je je droom met dit aspect.

Een voorbeeld van het onderwerp worden in het geruchtencircuit is de Belgische prinses Claire, die begin 2014 bij progressieve Zon in hard aspect met Neptunus een aantal weken niet in het publiek verscheen, met alle speculaties van dien…

TRANSIT NEPTUNUS EN ZON

Het leven is geen sprookje en dat zul je ontdekken als Neptunus een hard contact maakt met je Zon. Wat heb je toch verkeerd gedaan, vraag je je af. Iets of iemand is in je leven gekomen en heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt. Je bent teleurgesteld en vaak sta je schijnbaar alleen tegenover een meute die alles wil geloven wat er over jou wordt beweerd.

Winston Churchill nam in 1924 een foute beslissing over het budget en het gevolg was massale werkeloosheid en stakingen. Hij had toen progressieve Zon vierkant Neptunus en vanaf dan begon hij in een isolement te geraken dat hem later de verkiezingen deed verliezen. Ten tijde van zijn laatstgehouden proces had holocaust ontkenner David Irving een transit van Neptunus. Cory Lidl had het transit toen hij (waarschijnlijk in verwarring) een vliegtuigongeluk kreeg.

Hendrina Stenmanns werd geboren 28 mei 1852 te Issum. Ze was non. Ze is zalig verklaard na de erkenning van een ‘bovennatuurlijke’ genezing van een blindedarmontsteking dankzij haar bemiddeling. Zelf werd zij nog geen 51 jaar. Geboortehoroscopen worden opgesteld voor het moment dat het leven begint. Wanneer er iets i.v.m. dat leven plaatsvindt, is het niet vreemd dat ook na de dood toepasselijke aspecten en transits worden gezien. Dat is nu ook het geval. Haar progressieve Zon maakte in het jaar van zaligverklaring een fraaie driehoek met de progressieve planeet van het idool, de heiligen, de spiritualiteit, het bovennatuurlijke en het geloof: Neptunus. Het proces van zaligverklaring begon in 1950 en toen stond de progressieve Zon van Stenmanns oppositie Neptunus…In haar geboortehoroscoop zie je de Zon juist vierkant Neptunus staan. Als een transit of progressie een aspectverband in de geboortehoroscoop herhaalt, dan is dat vaak op een belangrijk moment in of NA het leven.

ZON-NEPTUNUS SYNASTRIE

Als je Neptunus een aspect met de Zon van iemand maakt, dan zie je die persoon niet helder, maar gekleurd. Een voorbeeld hiervan is Amanda Knox. De (omstreden) aanklager’s Neptunus staat vierkant de zon van Amanda Knox: hij heeft een gekleurde visie op haar, zegt dit aspect. Dat kAn negatief uitvallen…

LINKS

Zie ook over progressieve Zon inconjunct Neptunus: http://www.astromarkt.net/progressieve-zon-inconjunct-neptunus.html en de rellen rond een Nederlands meisje in Maleisië, dat uiteindelijk te kampen kreeg met loyaliteits- en identiteitsproblemen.

In november 2013 leek er sprake te zijn van een atoomakkoord met Iran. Dat was op de dag dat de Zon exact vierkant Neptunus stond. Dat is geen goed teken aan de wand…Neptunus verhult, verwart en maakt onzeker. Er is dan ook nog steeds geen definitief akkoord in mei 2015, anderhalf jaar later.

In de column van 16 augustus 2015 gaat het over Zon-Neptunus: http://www.astromarkt.net/dubbele_aspecten/

Reacties gesloten